STARTUJE KONKURS RIG'N'ROLL: TIROWIEC
Konkurs RignRoll: Tirowiec

 Zasady konkursu
  Cenega Poland
 1. Sponsor:
  Oficjalnym sponsorem konkursu jest firma CENEGA.
 2. Zasady:
  W konkursie może wziąć udział każda zainteresowana osoba pod warunkiem zapoznania się i respektowania zasad niniejszego konkursu. W konkursie można wziąć udział tylko i wyłącznie raz. Więcej niż jedno zgłoszenie będzie się kończyć dyskwalifukacją z konkursu. Zgłoszenia wraz z odowiedziami proszę przesyłać na adres: truckpol(at)interia.pl lub truckpol(at)op.pl z tematem Konkurs RNR: Tirowiec.
 3. Nagrody:
  Nagrodą są 3 zestawy gier Rig'n'Roll: Tirowiec wraz z tablicą "TIROWIEC". Nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców przez firmę CENEGA.
 4. Losowanie:
  3 zwycięzców zostanie wylosowanych wśród uczestników, którzy wzięli udział w konkursie i odpowiedzieli poprawnie na zestaw pytań konkursowych.
  Konkurs rozpoczyna się 22 maja i trwać będzie do 9 czerwca 2010 roku. Losowanie nagród odbędzie się 11 czerwca 2010 a losującym będzie mój 8 letni syn, którego decyzja jest ostateczna ;-) W przypadku braku poprawnych odpowiedzi nagrody będą losowane wśród pozostałych uczestników.
 5. Podsumowanie:
  Aby wziąć udział musisz spełnić 3 podstawowe elementy:
  I) Temat wiadomości musi brzmieć Konkurs RNR: Tirowiec
  II) Należy podać imię i nazwisko i miejscowość zamieszkania. (dane te służą tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą dalej, poza nim przetwarzane)
  III) Należy odpowiedzieć na 3 pytania konkursowe. Konkurs RignRoll: Tirowiec
 6. Kto wygrał?:
  Informacja o wylosowaniu nagrody zostanie przekazana bezpośrednio na adres email uczestnika. Jeżeli w ciągu 3 dni uczestnik nie potwierdzi odbioru nagrody wraz z podaniem adresu, gdzie ma być przesłana przesyłka, nagroda przepada i następna osoba zostanie wylosowana. Dodatkowo lista zwycięzców zostanie ogłoszona na http://truckpol.republika.pl oraz http://truckpol.proboards35.com/.

 Pytania Konkursowe
 1. Jaki jest tytuł ostatniej gry firmy SoftLab-NSK dystrybuowanej w Europie przed Rig'n'Roll.
 2. Podaj stan (USA), w którym toczy się akcja gry Rig'n'Roll: Tirowiec.
 3. Kto jest jedynym i oficjalnym dystrybutorem gry Rig'n'Roll: Tirowiec na terytorium Polski?

Powodzenia!


 Odpowiedzi:
 1. King of the Road
 2. Kalifornia
 3. Cenega

 Lista zwycięzców:
  Główne nagrody (gra Rig'n'Roll i tablica Tirowiec) otrzymują:
 1. Violetta Podymska ze Szczecina
 2. Bartek Maciąg ze Szczytna
 3. Arkadiusz Kurek z Trzebini
  Nagrody pocieszenia (tablica Tirowiec) otrzymują:
 1. Łukasz Rabenda z Częstochowy
 2. Michał Czwarnowski ze Szczecina
 3. Adam Burek z Rudy Śląskiej

Truck Games News Archives
Previous hard truck games page [ 2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  ]Next hard truck games page

liczniklicznik
© Copyright TruckPol 2001-2019. All rights reserved.